Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1985 nr 31 poz. 137

Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.


Tekst ogłoszony: pdf D19850137.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19850137Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 85-07-12
Data wydania: 85-06-20
Data wejścia w życie: 85-09-01
Data obowiązywania: 85-09-01
Data uchylenia: 2001-10-01
Uwagi: obowiązuje w zakresie zmian Dz.U. z 1974 r. Nr 24, poz. 142, Dz.U. z 1982 r. Nr 16, poz. 125, Nr 19, poz. 145, Nr 31, poz. 214, Nr 35, poz. 228, Dz.U. z 1985 r. Nr 20, poz. 85, Nr 23, poz. 100
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
Organ zobowiązany: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP