Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1985 nr 36 poz. 170

Ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych.


Tekst ogłoszony: pdf D19850170.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19850170Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 85-08-12
Data wydania: 85-07-25
Data wejścia w życie: 86-01-01
Data obowiązywania: 86-01-01
Data uchylenia: 2010-10-01
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany: RADA MINISTRÓW
MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
MIN. KIEROWNIK URZĘDU POSTĘPU NAUKOWO-TECHNICZNEGO I WDROŻEŃ
MIN. NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP