Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1986 nr 3 poz. 24

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 grudnia 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu nadawania uprawnień rzeczoznawcy do spraw sanitarno-higienicznych oraz zasad i trybu opiniowania przez rzeczoznawców dokumentacji projektowej.


Tekst ogłoszony: pdf D19860024.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 86-02-14
Data wydania: 85-12-19
Data wejścia w życie: 86-02-14
Data obowiązywania: 86-02-14
Data uchylenia: 93-01-29
Organ wydający: MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
Organ zobowiązany: GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uchylone
Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP