Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1986 nr 42 poz. 202

Ustawa z dnia 25 listopada 1986 r. o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych.


Tekst ogłoszony: pdf D19860202.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19860202Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 86-12-06
Data wydania: 86-11-25
Data wejścia w życie: 87-01-01
Data obowiązywania: 87-01-01
Data uchylenia: 99-01-01
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: PREZ. ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Organ zobowiązany: MIN. PRACY, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH
RADA MINISTRÓW
PREZ. ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP