Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1987 nr 21 poz. 123

Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich.


Tekst ogłoszony: pdf D19870123.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19870123Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 87-07-25
Data wydania: 87-07-15
Data wejścia w życie: 88-01-01
Data obowiązywania: 88-01-01
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: PREZ. SEJMU
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP