Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1989 nr 10 poz. 53

Ustawa z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym.


Tekst aktu: pdf D19890053L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D19890053.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 89-02-28
Data wydania: 89-02-24
Data wejścia w życie: 89-02-28
Data obowiązywania: 89-01-01
Data uchylenia: 91-01-01
Uwagi: obowiązuje w zakresie zmiany ustawy o podatku rolnym z wyjątkiem podatku rolnego od dochodów osób fizycznych z działów specjalnych produkcji rolnej
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany: MIN. PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Akty zmieniające Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP