Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.


Tekst ogłoszony: pdf D19890104.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19890104Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 89-04-10
Data wydania: 89-04-07
Data wejścia w życie: 89-04-10
Data obowiązywania: 89-04-10
Uwagi: Tekst jednolity (Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855) nie obejmuje art. 47-50 i art. 54.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP