Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1989 nr 29 poz. 154

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.


Tekst ogłoszony: pdf D19890154.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19890154Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 89-05-23
Data wydania: 89-05-17
Data wejścia w życie: 89-05-23
Data obowiązywania: 89-05-23
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
RADA MINISTRÓW
MIN. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
Organ zobowiązany: MIN. KIEROWNIK URZĘDU DO SPRAW WYZNAŃ
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP