Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1989 nr 29 poz. 155

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.


Tekst ogłoszony: pdf D19890155.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19890155Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 89-05-23
Data wydania: 89-05-17
Data wejścia w życie: 89-05-23
Data obowiązywania: 89-05-23
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. KIEROWNIK URZĘDU DO SPRAW WYZNAŃ
MIN. PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP