Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.


Tekst ogłoszony: pdf D19890163.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19890163Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 89-05-26
Data wydania: 89-05-17
Data wejścia w życie: 89-07-01
Data obowiązywania: 89-07-01
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany: MIN. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
RADA MINISTRÓW
MIN. ROLNICTWA, LEŚNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
MIN. OBRONY NARODOWEJ
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP