Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1989 nr 33 poz. 175

Ustawa z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych.


Tekst ogłoszony: pdf D19890175.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19890175Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 89-06-02
Data wydania: 89-05-24
Data wejścia w życie: 89-09-30
Data obowiązywania: 89-06-02
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
Organ zobowiązany: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP