Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1989 nr 54 poz. 321

Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii w sprawie popierania i ochrony inwestycji, sporządzona w Wiedniu dnia 24 listopada 1988 r.


Tekst ogłoszony: pdf D19890321.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 89-09-30
Data wydania: 89-06-09 00:00:00 CEDT
Data wejścia w życie: 89-11-01
Data obowiązywania: 89-11-01
 
 Akty powiązane  
Akty wykonawcze
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP