Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1989 nr 75 poz. 444

Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.


Tekst aktu: pdf D19890444L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D19890444.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19890444Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 89-12-31
Data wydania: 89-12-29
Data wejścia w życie: 89-12-31
Data obowiązywania: 89-12-31
Data uchylenia: 92-12-08
Uwagi: Przepisy rozdziałów 1, 4, 7 z wyjątkiem art. 60 ust. 1, rozdziałów 8, 9 z wyjątkiem art. 94 oraz rozdziałów 10 i 11 utraciły moc 17 października 1997 r.
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty zmieniające Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP