Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1990 nr 4 poz. 19

Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw.


Tekst ogłoszony: pdf D19900019.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19900019Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 90-01-27
Data wydania: 89-12-28
Data wejścia w życie: 90-01-27
Data obowiązywania: 90-01-27
Data uchylenia: 2004-01-01
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP