Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym


Tekst ogłoszony: pdf D19900095.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19900095Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 90-03-19
Data wydania: 90-03-08
Data wejścia w życie: 90-05-27
Data obowiązywania: 90-05-27
Uwagi: Z dniem 29 grudnia 1998 r. tytuł ustawy otrzymał brzmienie - Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (na podst. Dz.U. z 1998 Nr 162 poz. 1126) niniejsza ustawa została zmieniona ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 z dniem rozpoczęcia kadencji wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) następującej po kadencji, w czasie której ustawa zmieniająca została ogłoszona
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty wykonawcze Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP