Strona główna  Sejmu RP       
 
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym.


Tekst ogłoszony: pdf D19900095.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19900095Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 90-03-19
Data wydania: 90-03-08
Data wejścia w życie: 90-05-27
Data obowiązywania: 90-05-27
Uwagi: Obecny tytuł ustawy - O samorządzie gminnym - stosownie do art. 10 ustawy z dnia 29.12.1998 r. (Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1126) niniejsza ustawa została zmieniona ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 z dniem rozpoczęcia kadencji wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) następującej po kadencji, w czasie której ustawa zmieniająca została ogłoszona
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty wykonawcze Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2013 Kancelaria Sejmu RP