Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.


Tekst ogłoszony: pdf D19900179.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19900179Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 90-05-10
Data wydania: 90-04-06
Data wejścia w życie: 90-05-10
Data obowiązywania: 90-05-10
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
RADA MINISTRÓW
MIN. TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP