Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1990 nr 32 poz. 191

Ustawa z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.


Tekst ogłoszony: pdf D19900191.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19900191Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 90-05-22
Data wydania: 90-05-10
Data wejścia w życie: 90-05-27
Data obowiązywania: 90-05-27
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP