Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1990 nr 38 poz. 220

Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji podpisana w Paryżu dnia 14 lutego 1989 r.


Tekst ogłoszony: pdf D19900220.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 90-06-09
Data wydania: 89-06-09 00:00:00 CEDT
Data wejścia w życie: 90-02-10
Data obowiązywania: 90-02-10
 
 Akty powiązane  
Akty wykonawcze
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP