Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1990 nr 51 poz. 297

Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach.


Tekst aktu: pdf D19900297L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D19900297.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19900297Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 90-08-01
Data wydania: 90-07-05
Data wejścia w życie: 90-08-01
Data obowiązywania: 90-08-01
Data uchylenia: 2015-10-14
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP