Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1990 nr 51 poz. 298

Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.


Tekst aktu: pdf D19900298L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D19900298.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 90-08-01
Data wydania: 90-07-13
Data wejścia w życie: 90-08-01
Data obowiązywania: 90-08-01
Data uchylenia: 97-01-08
Uwagi: obowiązuje w zakresie zmiany Dz.U. z 1981 r. Nr 24, poz.122
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. FINANSÓW
RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany: RADA MINISTRÓW
MIN. PRZEKSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH
MIN. FINANSÓW
MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Orzeczenie TK Akty zmieniające Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP