Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1990 nr 54 poz. 310

Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.


Tekst aktu: pdf D19900310L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D19900310.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 90-08-17
Data wydania: 90-07-20
Data wejścia w życie: 91-01-01
Data obowiązywania: 91-01-01
Organ wydający: SEJM
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP