Dz.U. 1990 nr 55 poz. 321

Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny.


Tekst aktu: pdf D19900321L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D19900321.pdf
Status aktu prawnego: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 90-08-18
Data wydania: 90-07-28
Data wejścia w życie: 90-09-30
Data obowiązywania: 90-09-30
Uwagi: objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z wyj. art. 70-10 oraz art. 12-15
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Akty wykonawcze Orzeczenie TK Akty zmieniające