Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1990 nr 59 poz. 344

Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej.


Tekst ogłoszony: pdf D19900344.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19900344L.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 90-08-28
Data wydania: 90-07-28
Data wejścia w życie: 90-08-28
Data obowiązywania: 90-08-28
Data uchylenia: 2004-01-01
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. FINANSÓW
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty uchylone Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP