Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1990 nr 63 poz. 366

Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Konfederacją Szwajcarską o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji podpisana w Bernie dnia 8 listopada 1989 r.


Tekst ogłoszony: pdf D19900366.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 90-09-14
Data wydania: 89-11-08 00:00:00 CET
Data wejścia w życie: 90-04-18
Data obowiązywania: 90-04-18
 
 Akty powiązane  
Akty wykonawcze
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP