Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1990 nr 65 poz. 385

Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym.


Tekst ogłoszony: pdf D19900385.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19900385Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 90-09-27
Data wydania: 90-09-12
Data wejścia w życie: 90-09-27
Data obowiązywania: 90-09-27
Data uchylenia: 2005-09-01
Uwagi: Art. 24, 117a, 121 i 122 obowiązywały do dnia 31 grudnia 2006 r., art. 75-117, 118,, 119 i 124-139 obowiązywały do dnia 31 sierpnia 2006 r. Obowiązuje w zakresie zmian Dz. U. 1989 Nr 20, poz. 104, Dz. U. 1989 Nr 29, poz. 154, Dz. U. 1989 Nr 35, poz. 192, Dz. U. 1990 Nr 14, poz. 86.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany: MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
MIN. PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Akty zmieniające Akty uchylające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP