Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1990 nr 74 poz. 439

Konwencja Wiedeńska o Prawie Traktatów sporządzona w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r.


Tekst ogłoszony: pdf D19900439.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 90-11-02
Data wydania: 90-04-27 00:00:00 CEDT
Data wejścia w życie: 90-08-01
Data obowiązywania: 90-08-01
 
 Akty powiązane  
Akty wykonawcze
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP