Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1990 nr 78 poz. 461

Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej.


Tekst ogłoszony: pdf D19900461.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19900461Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 90-11-19
Data wydania: 90-10-12
Data wejścia w życie: 90-11-19
Data obowiązywania: 90-11-19
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Organ zobowiązany: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
RADA MINISTRÓW
MIN. OBRONY NARODOWEJ
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP