Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1990 nr 79 poz. 464

Ustawa z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.


Tekst aktu: pdf D19900464L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D19900464.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 90-11-20
Data wydania: 90-09-29
Data wejścia w życie: 90-12-05
Data obowiązywania: 90-12-05
Data uchylenia: 98-01-01
Uwagi: obowiązuje w zakresie zmiany kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Orzeczenie TK Akty zmieniające Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP