Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1990 nr 90 poz. 528

Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o zmianie ustawy o funduszu alimentacyjnym.


Tekst aktu: pdf D19900528L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D19900528.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 90-12-28
Data wydania: 90-11-29
Data wejścia w życie: 90-12-28
Data obowiązywania: 90-12-28
Data uchylenia: 2004-05-01
Uwagi: Objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 1991 r. Nr 45 poz. 200 z dniem 29 maja 1991 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP