Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1991 nr 4 poz. 18

Ustawa z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe.


Tekst ogłoszony: pdf D19910018.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19910018Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 91-01-18
Data wydania: 91-01-05
Data wejścia w życie: 91-01-01
Data obowiązywania: 91-01-01
Data uchylenia: 99-01-01
Uwagi: obowiązuje w zakresie zmiany Dz.U. z 1987 r. Nr 33, poz. 181 oraz Dz.U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. FINANSÓW
RADA MINISTRÓW
MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Organ zobowiązany: MIN. FINANSÓW
RADA MINISTRÓW
MIN. KIEROWNIK CENTRALNEGO URZĘDU PLANOWANIA
MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP