Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1991 nr 7 poz. 24

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.


Tekst ogłoszony: pdf D19910024.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19910024Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 91-01-26
Data wydania: 90-12-20
Data wejścia w życie: 91-01-01
Data obowiązywania: 91-01-01
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
Organ zobowiązany: MIN. ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
MIN. PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
RADA MINISTRÓW
MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
MIN. FINANSÓW
PREZ. KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP