Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.


Tekst ogłoszony: pdf D19910031.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19910031Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 91-01-30
Data wydania: 91-01-12
Data wejścia w życie: 91-01-30
Data obowiązywania: 91-01-30
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. FINANSÓW
PREZ. GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Akty wykonawcze Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP