Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1991 nr 17 poz. 75

Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.


Tekst ogłoszony: pdf D19910075.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19910075Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 91-03-04
Data wydania: 91-01-24
Data wejścia w życie: 91-01-01
Data obowiązywania: 91-01-01
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany: RADA MINISTRÓW
MIN. PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP