Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1991 nr 27 poz. 112

Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzona w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r.


Tekst ogłoszony: pdf D19910112.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 91-04-04
Data wydania: 73-03-03 00:00:00 CET
Data wejścia w życie: 90-03-12 00:00:00 CET
Data obowiązywania: 90-03-12 00:00:00 CET
 
 Akty powiązane  
Akty wykonawcze Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP