Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1991 nr 32 poz. 131

Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.


Tekst ogłoszony: pdf D19910131.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19910131Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 91-04-18
Data wydania: 91-03-21
Data wejścia w życie: 91-07-01
Data obowiązywania: 91-07-01
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany: MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI MORSKIEJ
MIN. WŁAŚCIWY DS ROZWOJU REGIONALNEGO
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP