Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1991 nr 34 poz. 149

Ustawa z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.


Tekst ogłoszony: pdf D19910149.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19910149Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 91-04-23
Data wydania: 91-02-23
Data wejścia w życie: 91-05-22
Data obowiązywania: 91-05-22
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Odesłania Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP