Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1991 nr 46 poz. 201

Ustawa z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.


Tekst ogłoszony: pdf D19910201.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 91-06-01
Data wydania: 91-05-09
Data wejścia w życie: 91-07-01
Data obowiązywania: 91-07-01
Data uchylenia: 98-01-01
Uwagi: obowiązywało w zakresie art. 4 do dnia 31 grudnia 1998 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
MIN. FINANSÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Orzeczenie TK Akty zmieniające
Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP