Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1991 nr 77 poz. 335

Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska.


Tekst ogłoszony: pdf D19910335.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19910335Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 91-08-29
Data wydania: 91-07-20
Data wejścia w życie: 91-10-29
Data obowiązywania: 91-10-29
Uwagi: zmiana tytułu ustawy "o Inspekcji Ochrony Środowiska" Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 art. 74 pkt 1 z dniem 1 stycznia 1999 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP