Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.


Tekst ogłoszony: pdf D19910351.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19910351Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 91-09-11
Data wydania: 91-08-24
Data wejścia w życie: 91-09-25
Data obowiązywania: 91-09-25
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. FINANSÓW
MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające