Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1991 nr 88 poz. 400

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.


Tekst ogłoszony: pdf D19910400.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19910400Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 91-10-08
Data wydania: 91-08-24
Data wejścia w życie: 92-01-01
Data obowiązywania: 92-01-01
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Organ zobowiązany: KOMENDANT GŁÓWNY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
MIN. FINANSÓW
MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
MIN. TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP