Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.


Tekst ogłoszony: pdf D19910425.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19910425Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 91-10-25
Data wydania: 91-09-07
Data wejścia w życie: 91-10-25
Data obowiązywania: 91-10-25
Uwagi: przepisy rozdziału 7 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1992 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
RADA MINISTRÓW
MIN. KULTURY I SZTUKI
MIN. ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
MIN. OBRONY NARODOWEJ
Organ zobowiązany: MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
MIN. KULTURY I SZTUKI
RADA MINISTRÓW
MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
MIN. ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
MIN. PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP