Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1991 nr 104 poz. 450

Ustawa z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw.


Tekst ogłoszony: pdf D19910450.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19910450Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 91-11-15
Data wydania: 91-10-17
Data wejścia w życie: 91-11-15
Data obowiązywania: 91-11-15
Data uchylenia: 99-01-01
Uwagi: art. 22, 24, 34 i 40 weszły w życie z dniem 1 stycznia 1992 r., z uwzględnieniem ust. 2 i 3; obowiązuje w zakresie zmian Dz.U. z 1982 r. Nr 3, poz. 19, Dz.U. z 1991 Nr 17, poz. 75 oraz Dz.U. z 1991 Nr 63, poz.266.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: RADA MINISTRÓW
MIN. PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
Organ zobowiązany: RADA MINISTRÓW
PREZ. GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
PREZ. ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
MIN. PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Orzeczenie TK Akty zmieniające
Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP