Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1991 nr 107 poz. 459

Ustawa z dnia 11 października 1991 r. o zmianie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.


Tekst aktu: pdf D19910459L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D19910459.pdf
Status aktu prawnego: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 91-11-22
Data wydania: 91-10-11
Data wejścia w życie: 91-11-22
Data obowiązywania: 91-11-22
Uwagi: objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 2013 r. poz. 1169 z wyj. art. 2
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP