Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1991 nr 114 poz. 493

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.


Tekst ogłoszony: pdf D19910493.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19910493Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 91-12-12
Data wydania: 91-10-25
Data wejścia w życie: 91-12-27
Data obowiązywania: 91-12-27
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
PREZ. RADY MINISTRÓW
Organ zobowiązany: MIN. KULTURY I SZTUKI
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP