Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1991 nr 119 poz. 515

Konwencja dotycząca statusu uchodźców, sporządzona w Genewie dnia 28 lipca 1951 r.


Tekst ogłoszony: pdf D19910515.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 91-12-20
Data wydania: 91-09-02 00:00:00 CEDT
Data wejścia w życie: 91-12-26 00:00:00 CET
Data obowiązywania: 91-12-26 00:00:00 CET
 
 Akty powiązane  
Akty wykonawcze
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP