Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1991 nr 120 poz. 526

Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.


Tekst aktu: pdf D19910526L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D19910526.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 91-12-23
Data wydania: 91-04-30
Data wejścia w życie: 91-07-07
Data obowiązywania: 91-07-07
 
 Akty powiązane  
Akty wykonawcze
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP