Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1992 nr 36 poz. 155

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych.


Tekst ogłoszony: pdf D19920155.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 92-04-24
Data wydania: 92-04-14
Data wejścia w życie: 92-05-09
Data obowiązywania: 92-05-09
Uwagi: par. 9 wszedł w życie z dniem 1 września 1992 r.
Organ wydający: MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Odesłania
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP