Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1992 nr 68 poz. 341

Ustawa z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.


Tekst ogłoszony: pdf D19920341.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19920341Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 92-09-10
Data wydania: 92-07-29
Data wejścia w życie: 92-12-10
Data obowiązywania: 92-12-10
Data uchylenia: 2010-01-01
Uwagi: art. 14, art. 15b ust. 1, 2, 4, 4a i 5, art. 15d, art. 16 pkt 2 i 3, art. 18 ust. 1, 2, 4 i 5, art. 22 i art. 23 tracą moc z dniem 14 lipca 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 134, poz. 779).
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. FINANSÓW
Organ zobowiązany: MIN. FINANSÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające Akty uchylające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP