Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1992 nr 90 poz. 451

Ustawa z dnia 16 października 1992 r. Przepisy wprowadzające ustawę o orderach i odznaczeniach, uchylające przepisy o tytułach honorowych oraz zmieniające niektóre ustawy.


Tekst ogłoszony: pdf D19920451.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19920451Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 92-12-08
Data wydania: 92-10-16
Data wejścia w życie: 92-12-23
Data obowiązywania: 92-12-23
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Akty wykonawcze Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP