Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1993 nr 11 poz. 50

Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.


Tekst ogłoszony: pdf D19930050.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19930050Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data wydania: 93-01-08
Data wejścia w życie: 93-07-05
Data obowiązywania: 93-07-05
Data uchylenia: 2004-05-01
Uwagi: art. 9 utracił moc z dniem 13 kwietnia 2004 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. FINANSÓW
Organ zobowiązany: MIN. FINANSÓW
MIN. WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Akty zmieniające Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP